Dikicioğlu Hukuk Bürosu

DİKİCİOĞLU HUKUK BÜROSU, Antalya.

TANITIM:

Bünyemizdeki çeşitlilik,müvekkillerimiz için mümkün olan en iyi çözümlerin ortaya konması ile saygıya ve kaynaşmaya dayalı bir kültürün geliştirilmesinde çeşitli bakış açılarının keşfedilmesine olan bağlılığımızı yansıtmaktadır.

Hedeflerimizi en çok etki bırakabileceğini düşündüğümüz alanlara yönlendirmekteyiz. Bu sebeple Kurumsal Sosyal Sorumluluk («KSS») faaliyetlerimizi birbirinden ayrı ancak birbirlerini her zaman besleyen üç ilke üzerinde değerledirmekteyiz.

Profesyonel hizmet kadromuz ile Gerek bireysel gerekse kurumsal müvekkillerinin münferit dava ve takipleri kadar, gerçek kişi ve şirketlere sürekli dava ve icra takip hizmetleri de büromuzun tecrübeli ve donanımlı kadrolarınca yerine getirilmektedir.

Avukat Tuğçe Kapar Dikicioğlu 2017-2018 yıllarıAntalya Barosu üyesi olarak avukatlık stajını tamamladı. Avukatlık stajı boyunca Şirket danışmanlığı , Kurum dosyaları , Banka dosyaları ve ofis yönetimi konularında çalışmalar yaptı.
2018 yılında Dikicioğlu Hukuk Bürosu’nu kurdu ve halen çalışmaya devam etmektedir.

Avukat Ferit Kubitz Dikicioğlu  2013 yılında Niketown Berlin Kurfürstendamm , Berlin/ALMANYA da çalıştı.
2016 yılında Antalya 16. Noterine kayıtlı Almanca Yeminli Tercüman (Begläubigter Übersetzer) olarak hizmet vermeye başladı.
2016 yılında Antalya Adliyesinde Hukuk Almancası (Begläubigter Übersetzer) ve İngilizcesi alanında Tercüman Bilirkişisi olarak hizmet vermeye başladı.
2018 yılında Antalya Barosu üyesi olarak avukatlık stajını tamamladı. Stajı sırasında şirketlere hukuki danışmanlık , tahkim , icra , iş hukuku , boşanma gibi birçok alanda çalışmalar yaptı.
2019 yılında Dikicioğlu Hukuk Bürosu’nda kurucu avukat olarak çalışmaya başladı ve halen çalışmaya devam etmektedir.
2019 yılında Antalya Alman Konsolosluğu’nun Almanca bilen avukatlar resmi listesine (Rechtsanwalt Liste) dahil edildi.

 • İş Hukuku
  by Dikicioğlu Hukuk Bürosu on 02/10/2019 at 04:40

  İş mahkemesi, iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak, tazminat, tespit vb. iş davalarına bakmakla görevli hukuk mahkemesidir. İş mahkemeleri, genel olarak işçi ile işveren arasında çıkan uyuşmazlıklar ile SGK’nın taraf olduğu uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir.

 • İletişim Hukuku-Avukat İletişim
  by Dikicioğlu Hukuk Bürosu on 08/11/2019 at 14:04

   Avukat İletişim İletişim Hukuku|Communication Bilişim Hukuku  Antalya da Avukat iletişim Hukuku  Bilişim teriminin bir çok tanımı yapılmaktadır. Bilişim, elektronik sistemlerin tamamını içeren bir terimdir. Bilişim, bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılarak üretilen bir daldır . Ya da daha geniş ve farklı olarak; teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullanılan ve özellikle elektronik aletler aracılığıyla düzenli bir...

 • İdare Hukuku
  by Dikicioğlu Hukuk Bürosu on 05/10/2019 at 08:13

  ptal davası; kamu idaresinin imar uygulaması, kentsel dönüşüm, kamulaştırma kararı, ruhsat iptali, kamu ihalesi gibi sınırsız sayıda idari işlem veya eyleme karşı açılabilen en temel idari dava türüdür.

 • İcra ve İflas Hukuku
  by Dikicioğlu Hukuk Bürosu on 09/12/2016 at 07:41

  İcra ve İflas Hukuku alanında , büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:Her türlü alacak için borçluya karşı açılacak olan icra takibi hazırlanması ve icra işlemlerinin takibi.İtirazın kaldırılması davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.İtirazın iptali davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

 • Uluslararası Hukuk
  by Dikicioğlu Hukuk Bürosu on 07/10/2019 at 09:51

  Ofisimizde yurt dışında ve Türkiye’de yaşayan müvekkillerimize Türk Hukuku çerçevesinde uluslararası hukuk alanında hizmet vermekteyiz. Avukatlarımız niteliği ya da tarafları nedeniyle yabancılık unsuru içeren ya da uluslararası niteliği olan meseleler konusunda deneyim sahibidir ve hizmetlerini İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak sunabilmektedirler.

 • Tüketici Hukuku
  by Dikicioğlu Hukuk Bürosu on 08/11/2019 at 14:06

  Tüketici hukuku-TÜKETİCİ AVUKATI Kişisel verilerin korunması-Tüketici Hukuku  Tüketici hukuku kişisel verilerin korunması hakkını düzenleyen özel bir kanun olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle beraber; kişisel veriler büyük bir merak konusu haline gelmiş ve her kesimden konuya ilgi duyulmaya başlanmıştır. Kişisel verilerin korunması ülkemiz açısından yeni gelişen bir hukuk...

 • Ticaret Hukuku
  by Dikicioğlu Hukuk Bürosu on 08/11/2019 at 14:26

  TİCARET HUKUKU ŞİRKET AVUKATI NE YAPAR? Bir ticaret şirketinin kuruluşundan tasfiyesine kadar bütün hukuki prosedürlerde hukuki yardım sağlar, Sermaye arttırma veya azaltma işlemlerini yürütür, Şirketin yaptığı ve kendisinden yarım istenilen tüm sözleşmeleri düzenler veya kontrol eder, Şirket birleşmesi veya devralınması gibi konularda teknik pürüzleri ortadan kaldırmaya çalışır ve birleşmenin ya da devralmanın hukuki zeminini oluşturur,...

 • Sağlık Hukuku
  by Dikicioğlu Hukuk Bürosu on 08/11/2019 at 12:49

  Sağlık Hukuku-SAĞLIK AVUKATI                Sağlık Hukuku, sağlık hizmeti talep edenler ile bu hizmeti sunanlar arasında ki ( sağlık hizmeti veren kişi, kurum, kuruluşlar, hasta) ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalı olmanın yanında aslında daha kapsamlı olarak bunların devletle olan ilişkilerini de düzenlemektedir. Bu çerçevede ,sağlık hukuku karma bir hukuk dalı...

 • Miras ve Medeni Hukuk
  by Dikicioğlu Hukuk Bürosu on 04/10/2019 at 13:09

  Kişinin ölümüyle birlikte miras bırakanın mirasçıları arasında mirasın paylaşılması sorunu ortaya çıkar. Miras hukuku, mirasın kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenler. Mirastan mal kaçırma , mirasta saklı pay ve mal paylaşımı , tenkis davası, vasiyetnamenin düzenlenmesi ve iptali, mirasın

 • Ceza Hukuku-Ceza Avukatı
  by Dikicioğlu Hukuk Bürosu on 30/09/2019 at 06:45

  Ceza Hukuku ofisimizde ağırlıklı olarak hizmet verdiğimiz alanlardan olup , ofisimiz avukatları  savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek ceza yargılaması sürecine katılan taraflara hukuki destek sağlamaktadırlar.Şüphelinin bizzat kendisinin veya avukatının soruşturma işlemlerine itiraz hakkı vardır. Soruşturma neticesinde Savcılık şüphelinin suç işlediği kanaatine varırsa, şüpheli hakkında bir iddianame düzenleyerek ceza davası açar.

Telefon no: +90 850 302 48 05

Adres: Pınarbaşı Mahallesi Üniversitesi Cad. Arif Can Apt. No:100 Kat:2 Daire:8 Konyaaltı/Antalya
Yayım tarihi
Antalya olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir